Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaMsCaptain MsCaptain
9070 570e 500
Reposted byzupkazproszkuSardionslovaLuukkaczinokBiesBereniceboseyfutureiscomingservhiszpanskainkwizycjaganzrockbarwujcioBatxanthkotKik4sszczebloSmigolOhSnapQdeuarachnephobicBIONICLEmoppiepenispenispenislolKrzychulecKubitskyjanuschytrusrobintsChlebekshiffffferslovapanpancernyniggertitswymiotZerthinhariharatoxxerKubitsky
3214 7f29 500
Reposted fromdoublegj doublegj
5057 5412
Reposted fromSixtus Sixtus viabercik bercik
4841 bfb4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viazachlanny zachlanny
4466 623b 500
Reposted fromkelu kelu viaSardion Sardion
--c3o on Twitter
Reposted frommetalab metalab viaOhSnap OhSnap
Reposted fromdoener doener viaOhSnap OhSnap
Reposted fromFlau Flau viaxanth xanth
2122 4744 500
Reposted fromdreptak dreptak viaOhSnap OhSnap
2191 983b 500
Reposted fromregcord regcord viaMsCaptain MsCaptain
1978 b5e9 500
Reposted fromfungi fungi viaSardion Sardion
niggers
Reposted byslova slova
3563 44e0 500
I used to use this until they started pulling this shit, then I found out I don't even need it - you can do this on your own, without installing any additional programs:

1. Start, Run, type "resmon"
2. Click the CPU tab
3. In the associated handles type the name of the file you have problems with
4. Once the file is found right-click it and kill the process

One retard in my old job didn't knew this, couldn't install Unlocker (no admin rights) so he was restarting the entire server every time - and given that the problem was appearing every time after clicking "Build" in Visual Studio he was restarting quite a lot. 
Reposted byslova slova
1966 b7f9 500
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromkaiee kaiee viaSardion Sardion
Nope, ale tak jest w wielu miejscach. IMO diabeł tkwi w tym, że najczęściej taka praca jest w miejscu gdzie software to cost center - a koszty, jak wiadomo, trzeba ciąć, więc robi się robotę za pomocą najtańszych programistów lub bierze się tych droższych ale przeładowuje się ich robotą. Na początku działa to nawet nieźle, ale potem ludzie sie wypalają i odchodzą, później masz problem w postaci braku dokumentacji i testów (bo "nie ma czasu"), co sprawia, że nie możesz szybko wdrożyć nowego pracownika, klienta przyzwyczajonego do tego że jest szybko, bez pytań i jakiejkolwiek asertywności (rak niesamowity jak zaczynasz w takim czymś pracować), a nierzadko trafi się jakaś ezoteryczna technologia w której nikt nie chce robić (powodzenia w szukaniu kogoś nowego). Z drugiej strony łatwo w takim grajdołku stać się osobą niezastąpioną, a przez to całkiem nieźle opłacaną, szkoda tylko, że jest to kosztem wartości na rynku pracy.

Co do spierdalania bo firma pada - polecam poczytać to: http://wiki.c2.com/?WarningSignsOfCorporateDoom. Moją ulubioną metryką jest pogarszająca się jakość papieru toaletowego (bo jak firma zaczyna oszczędzać na takich pierdołach to zaczyna się robić grubo). Zabawne jest też to, jak gdzieś się zatrudnisz, pobędziesz tam jakiś czas, stwierdzisz, że z firmy spierdalają najbardziej wykwalifikowani ludzie, po czym dowiesz się że ci najbardziej wykwalifikowani to spierdolili dawno przez twoim przyjściem xD
Reposted byslova slova
The rainbow was not a public property, it was a mismanagement of public funds
Reposted byslova slova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl